logotypy color POWER

UWAGA!

Informujemy, iż od dnia 08.07.2019r. siedziba firmy STAWIL Sp. z o.o. mieścić się będzie na ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (budynek KARABELA Sp. z o.o.).

Dokumenty stażowe dla Pracodawców i Uczestników Projektu

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów stażowych składają się Umowa o zorganizowanie stażu oraz załączniki.

Załączniki dla Pracodawcy: skierowanie na badania lekarskie, oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia, opinia pracodawcy z przebiegu stażu. Załączniki dla Uczestnika: lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych, sprawozdanie z przebiegu stażu.

Umowę o zorganizowanie stażu wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Dokumenty.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem