logotypy color POWER

Zmiany dotyczące efektywności zatrudnieniowej

Informujemy, że w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, zgodnie z Podrozdziałem 3.2 Sposób pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej i efektywności zawodowej w projekcie pkt 3 ppkt c) zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  1. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) lub
  2. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Zmiany te dotyczą zapisów zawartych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie § 9 Efektywność zatrudnieniowa pkt 2 oraz zapisów zawartych w Regulaminie rekrutacji pracodawców § 6 Efektywność zatrudnieniowa pkt 2.

W pierwotnej wersji Wytycznych zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  1. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
  2. stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.),
  3. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).

Zgodnie ze zmianami kryterium efektywności zatrudnienia uznaje się za spełnione w następujących sytuacjach:

a) w przypadku stosunku pracy – gdy Uczestnik Projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw - wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu;

b) w przypadku podjęcia działalności gospodarczej – gdy działalność jest prowadzona przez okres minimum 3 miesięcy.

 

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand