logotypy color POWER

Zapytania ofertowe

AKTUALIZACJA INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/18/MA

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W związku z odstąpieniem od podpisania Aktu Umowy przez Wykonawcę – Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu dla Części I, oferta złożona przez Usługi Szkoleniowe Dorado – Urszula Mita, Będziemyśl 175 a, 39-127 Będziemyśl jest najkorzystniejsza.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand