logotypy color POWER

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/18/MA na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/18/MA/RR na zakup usługi polegającej na dostarczeniu cateringu na szkolenia dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. Konsorcjum Barbara Brelik, Urszula Mita, Grażyna Sondej, Sabina Rzepka, Agata Gadziała, ul. Architektów 13/7, 35-082 Rzeszów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/18/MA na zakup usługi polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na przeprowadzenie diagnozy Uczestników Projektu oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu „Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0044/17-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę dla poszczególnych części zamówienia.

Dla Części I - DIAGNOZA: Konsorcjum Barbara Brelik, Sabina Rzepka, Grażyna Sondej, Agata Gadziała, ul. Dukielska 13/23, 35-505 Rzeszów

Dla Części II – INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE: Konsorcjum Barbara Brelik, Sabina Rzepka, Grażyna Sondej, Agata Gadziała, ul. Dukielska 13/23, 35-505 Rzeszów

Oferta złożona przez Oferenta Justynę Gruszczyńską-Pelc nie spełniła warunków udziału w postępowaniu dla Części I i II. Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty, ponieważ Oferent złożył niekompletną ofertę. Oferta złożona przez Justynę Gruszczyńską-Pelc nie została podpisana.

Oferta złożona przez Oferenta Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając nie spełniła warunków udziału w postępowaniu dla Części II. Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty, ponieważ Oferent złożył niekompletną ofertę. Załącznik nr 5 WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG złożony przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów nie został podpisany.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

Page 3 of 4

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand